Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието 2023 г.

Дата на откриване на консултацията: 21 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 22 май 2023

(публикувано 21.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop