Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката между Република България и Република Армения за периода 2023 – 2027 г. като основа за водене на преговори;

Дата на откриване на консултацията: 28 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 29 май 2023

В проведената в периода от 28.04.2023 г. до 29.05.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г., НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 30.05.2023 г.)


(публикувано 28.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop