Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Дата на откриване на консултацията: 20 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 22 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop