Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 31 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 август 2023

(публикувано 31.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop