Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”)

Дата на откриване на консултацията: 18 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 17 август 2023

В проведената в периода от 18.07.2023 г. до 17.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”) НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 21.08.2023 г.)


(публикувано 18.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop