Проект на типов учебен план по специалност код 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“ от професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“ от професионално направление код 482 „Приложна информатика“

Дата на откриване на консултацията: 11 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 10 август 2023

(публикувано 11.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop