Проект на учебна документация за направление код 214 „Дизайн“

Дата на откриване на консултацията: 25 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 24 август 2023

(публикуване 30.06.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop