Проект на заповед за изменение на Заповед с № РД09-2050 от 28.08.2023 г., с която са определени дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 12 април 2024
Дата на приключване на консултацията: 13 май 2024

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected].

Споделете

GoTop