Проект на заповед за определяне на дата за допълнителните ДЗИ по желание през сесия август-септември 2023

Дата на откриване на консултацията: 18 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 17 август 2023

(публикувано 18.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop