Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет – майчин език

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 19 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop