Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 15 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop