Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop