Проект на заповед за откриване на процедурите по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по общообразователния учебен предмет чужд език – италиански език

Дата на откриване на консултацията: 25 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 24 август 2023

(публикуване 25.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop