Проект на заповед за утвърждаване на образци на документи по чл. 104б от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за сесиите на държавните зрелостни изпити през учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 22 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 22 април 2024

(публ. 22.03.2024 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop