Проект на заповед за утвърждаване на размера на месечните суми за участие на децата и учениците в дейности към педагогическите форми на Националния дворец на децата за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 24 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 23 август 2023

(публикувано 24.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop