Проект на заповед за утвърждаване на типов учебен план

Дата на откриване на консултацията: 14 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 14 август 2023

(публикувано 14.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop