Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по физическо възпитание и спорт (ФВС) от I до XII клас

Дата на откриване на консултацията: 27 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 август 2023

(публикувано 27.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop