Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

Дата на откриване на консултацията: 20 април 2023
Дата на приключване на консултацията: 22 май 2023

В проведената в периода от 20.04.2023 г. до 22.05.2023 г. включително обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.07.2023 г.)


(публикувано 20.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop