Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

Дата на откриване на консултацията: 28 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 август 2023

В проведената в периода от 28.07.2023 г. до 28.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника“ НЕ са постъпили бележки и предложения (публ. 29.09.2023 г.)


(публикувано 28.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop