Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 19 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop