Проекти на Национални изпитни програми, както следва:

Дата на откриване на консултацията: 31 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 август 2023

(публикувано 31.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на националните изпитни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop