Проекти на учебна документация

Дата на откриване на консултацията: 19 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 18 август 2023

(публикувано 19.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop