Проекти на учебни програми за професионално направление 582 „Строителство“

Дата на откриване на консултацията: 6 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 7 август 2023

(публикувано 06.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop