Проекти на учебни програми за професия „Строител“

Дата на откриване на консултацията: 10 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 9 август 2023

(публикувано 10.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop