Проекти на учебни програми за специалност „Корабоводене-речно“

Дата на откриване на консултацията: 5 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 август 2023

(публикувано 05.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected].

Споделете

GoTop