Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Дата на откриване на консултацията: 3 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 2 ноември 2023

(публикувано на 03.10.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop