Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за рофесионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Дата на откриване на консултацията: 3 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 септември 2023

(публикувано 03.08.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop