Проекти на заповеди за изменение и допълнение на типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища

Дата на откриване на консултацията: 20 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 21 август 2023

(публикувано 20.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop