Проекти на Заповеди за осигуряване на учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 18 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 17 август 2023

(публикувано 18.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани, както следва:
График учебно време 2023/2024 г. на e-mail: [email protected]
График ДЗИ/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. на e-mail: [email protected]
График НВО на e-mail: [email protected]
График за изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас на e-mail: [email protected]
График на дейностите по приемането на учениците в VIII и в XI клас в неспециализираните училища 2024/2025 година на e-mail: [email protected]
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop