Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език –

Дата на откриване на консултацията: 28 септември 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 октомври 2023

(публикуване 28.09.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop