Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания

Дата на откриване на консултацията: 14 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 14 август 2023

(публикувано 14.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Споделете

GoTop