Х НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

(обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.) (публ. 09.10.2020 г.)

Тази наредба е ОТМЕНЕНА с Наредба за отменяне на … (обн. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г.) и отменя Наредба № 2 от 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, издадена от министъра на образованието и науката на основание чл. 9а, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.

Споделете

GoTop