Х НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „учител“

Отменя се с НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година)

Споделете

GoTop