НАРЕДБА № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления

(обн. – ДВ. бр.6 от 20 януари 2023 г.)

Споделете

GoTop