НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

(обн. – ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.,…, изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23.12.2022 г.) (публ. 09.01.2023 г.)

Споделете

GoTop