НАРЕДБА № 14 от 19.07.2005 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование

Споделете

GoTop