НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

(обн. – ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

Споделете

GoTop