НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.)

Споделете

GoTop