НАРЕДБА № 20 от 25 октомври 2022 г. за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации

(публ. 01.11.2022 г.)

Споделете

GoTop