НАРЕДБА № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката

(oбн., ДВ, бр. 78 от 4.09.2020 г., в сила от 4.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

Споделете

GoTop