Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

(обн. – ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г.)

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Споделете

GoTop