НАРЕДБА № 5 от 14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета

(отменена с НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г.)

Споделете

GoTop