НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

(обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

Споделете

GoTop