Наредба № 6 от 11 февруари 2021 г. за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина

(oбн. ДВ. бр.15 от 19.02.2021 г., в сила от 19.02.2021 г.) (публ. 22.02.2021 г.)

Споделете

GoTop