Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

(обн. – ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

Споделете

GoTop