НАРЕДБА № 7 от 19.09.1994 г. за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите и полувисшите училища

Споделете

GoTop