НАРЕДБА № 7 от 30.07.2004 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование

Споделете

GoTop