НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

(посл. акт. 12.12.2022 г.)

Споделете

GoTop