Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (обн. – ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.)

(обн. – ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

Приета с ПМС № 78 от 05.03.2021 г.

Споделете

GoTop