НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираната професия „офицер за тактическо ниво на управление“

Споделете

GoTop